Xem Ngày Cắt Tóc - Ngày Nào Cắt Tóc Tốt Đem Lại Nhiều May Mắn
Góc Tử Vi

Xem Ngày Cắt Tóc

Mái tóc không chỉ quyết định vẻ đẹp thẩm mỹ bên ngoài, mà dường như nó còn có mối liên hệ với vận may, tài lộc của mỗi người. Bởi vậy mà mỗi khi cắt tóc, người xưa thường chọn ngày lành tháng tốt. Tiện ích xem ngày cắt tóc dưới đây sẽ giúp quý vị chọn ngày đẹp cắt tóc để "Đón tài rước lộc".

NGÀY NGÀY TỐT CẮT TÓC THÁNG 3 - 2023
Thứ 4 1 Tháng 3
 • Thứ 4, ngày 01/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 10/02/2023
 • Bát tự: Ngày Mậu Ngọ, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Định - Sao: Sâm - Tiết: Vũ Thủy
 • Sao tốt:

  Thiên tài, Ích hậu, Dân nhật, Thiên phúc, Ngũ hợp, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Thiên lại, Tiểu hao, Lục bất thành, Hà khôi, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Hoả tinh

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 5 2 Tháng 3
 • Thứ 5, ngày 02/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 11/02/2023
 • Bát tự: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Chấp - Sao: Tỉnh - Tiết: Vũ Thủy
 • Sao tốt:

  Địa tài, Âm đức, Mãn đức tinh, Tục thế, Kim đường*, Tam hợp*, Nguyệt đức hợp*, Ngũ hợp

 • Sao xấu:

  Đại hao*, Hoả tai, Nhân cách

 • Ngày kỵ: Dương Công Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 7 4 Tháng 3
 • Thứ 7, ngày 04/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 13/02/2023
 • Bát tự: Ngày Tân Dậu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Nguy - Sao: Liễu - Tiết: Vũ Thủy
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Ngọc đường*, Ngũ hợp, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Tiểu hồng sa, Nguyệt phá, Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Phi ma sát, Ngũ hư, Ly sàng, Hoang vu, Âm thác, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Trùng Phục, Tam Nương
Xem chi tiết
Chủ nhật 5 Tháng 3
 • Chủ nhật, ngày 05/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 14/02/2023
 • Bát tự: Ngày Nhâm Tuất, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Thành - Sao: Tinh - Tiết: Vũ Thủy
 • Sao tốt:

  Minh tinh, Hoạt diệu, Lục hợp*

 • Sao xấu:

  Thiên ôn, Nguyệt hư, Quỷ khốc, Ly Sào, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 3 7 Tháng 3
 • Thứ 3, ngày 07/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 16/02/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Tý, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Thu - Sao: Dực - Tiết: Kinh trập
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Tuế hợp, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Nguyệt đức*, Thiên quý*, Thiên ân, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Địa phá, Địa tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Nguyệt hình, Tội chỉ, Lỗ ban sát, Hoả tinh

 • Ngày kỵ: Sát Chủ
Xem chi tiết
Thứ 6 10 Tháng 3
 • Thứ 6, ngày 10/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 19/02/2023
 • Bát tự: Ngày Đinh Mão, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Kiến - Sao: Cang - Tiết: Kinh trập
 • Sao tốt:

  Phúc sinh, Minh đường*, Quan nhật, Nguyệt ân*, Thiên ân, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Thiên ngục, Thiên hoả, Thổ phủ, Thần cách, Nguyệt kiến chuyển sát

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 13 Tháng 3
 • Thứ 2, ngày 13/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 22/02/2023
 • Bát tự: Ngày Canh Ngọ, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Bình - Sao: Tâm - Tiết: Kinh trập
 • Sao tốt:

  Thiên tài, Ích hậu, Dân nhật, Nguyệt Không, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Thiên lại, Tiểu hao, Lục bất thành, Hà khôi

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 3 14 Tháng 3
 • Thứ 3, ngày 14/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 23/02/2023
 • Bát tự: Ngày Tân Mùi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Định - Sao: Vĩ - Tiết: Kinh trập
 • Sao tốt:

  Địa tài, Âm đức, Mãn đức tinh, Tục thế, Kim đường*, Tam hợp*

 • Sao xấu:

  Đại hao*, Hoả tai, Nhân cách

 • Ngày kỵ: Trùng Phục, Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 5 16 Tháng 3
 • Thứ 5, ngày 16/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 25/02/2023
 • Bát tự: Ngày Quý Dậu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Phá - Sao: Đẩu - Tiết: Kinh trập
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Ngọc đường*

 • Sao xấu:

  Tiểu hồng sa, Nguyệt phá, Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Phi ma sát, Ngũ hư, Ly sàng, Hoang vu, Hoả tinh, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 6 17 Tháng 3
 • Thứ 6, ngày 17/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 26/02/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Tuất, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Nguy - Sao: Ngưu - Tiết: Kinh trập
 • Sao tốt:

  Minh tinh, Hoạt diệu, Lục hợp*, Nguyệt đức*, Thiên quý*

 • Sao xấu:

  Thiên ôn, Nguyệt hư, Quỷ khốc, Xích khẩu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 20 Tháng 3
 • Thứ 2, ngày 20/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 29/02/2023
 • Bát tự: Ngày Đinh Sửu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Khai - Sao: Nguy - Tiết: Kinh trập
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Kính tâm, Hoàng ân*, Đại hồng sa, Nguyệt ân*

 • Sao xấu:

  Cửu không, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Tứ Ly
Xem chi tiết
Thứ 5 23 Tháng 3
 • Thứ 5, ngày 23/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 02/02/2023
 • Bát tự: Ngày Canh Thìn, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Trừ - Sao: Khuê - Tiết: Xuân phân
 • Sao tốt:

  U vi tinh, Nguyệt Không, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Nguyệt hoả, Phủ đầu dát, Tam tang, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Thụ Tử
Xem chi tiết
Thứ 7 25 Tháng 3
 • Thứ 7, ngày 25/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 04/02/2023
 • Bát tự: Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Bình - Sao: Vị - Tiết: Xuân phân
 • Sao tốt:

  Thiên tài, Ích hậu, Dân nhật, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Thiên lại, Tiểu hao, Lục bất thành, Hà khôi, Hoả tinh

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Chủ nhật 26 Tháng 3
 • Chủ nhật, ngày 26/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 05/02/2023
 • Bát tự: Ngày Quý Mùi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Định - Sao: Mão - Tiết: Xuân phân
 • Sao tốt:

  Địa tài, Âm đức, Mãn đức tinh, Tục thế, Kim đường*, Tam hợp*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Đại hao*, Hoả tai, Nhân cách, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 3 28 Tháng 3
 • Thứ 3, ngày 28/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 07/02/2023
 • Bát tự: Ngày Ất Dậu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Phá - Sao: Chuỷ - Tiết: Xuân phân
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Ngọc đường*, Thiên quý*, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Tiểu hồng sa, Nguyệt phá, Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Phi ma sát, Ngũ hư, Ly sàng, Hoang vu, Cửu thổ quỷ

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 4 29 Tháng 3
 • Thứ 4, ngày 29/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 08/02/2023
 • Bát tự: Ngày Bính Tuất, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Nguy - Sao: Sâm - Tiết: Xuân phân
 • Sao tốt:

  Minh tinh, Hoạt diệu, Lục hợp*

 • Sao xấu:

  Thiên ôn, Nguyệt hư, Quỷ khốc, Xích khẩu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 5 30 Tháng 3
 • Thứ 5, ngày 30/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 09/02/2023
 • Bát tự: Ngày Đinh Hợi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên vũ
 • Trực: Thành - Sao: Tỉnh - Tiết: Xuân phân
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Tam hợp*, Mẫu thương*, Nguyệt ân*

 • Sao xấu:

  Huyền vũ, Lôi công, Cô thần, Thổ cẩm, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 6 31 Tháng 3
 • Thứ 6, ngày 31/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 10/02/2023
 • Bát tự: Ngày Mậu Tý, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Thu - Sao: Quỷ - Tiết: Xuân phân
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Tuế hợp, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Thiên phúc, Nhân chuyên, Thiên đức hợp*, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Địa phá, Địa tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Nguyệt hình, Tội chỉ, Lỗ ban sát, Ly Sào

 • Ngày kỵ: Sát Chủ
Xem chi tiết
tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers virginietranson physicsindies increasingfans nohoapartment mychoiceethiopiatour utahproductsLiabiLity dmcibuiLder